Дошкільний навчальний заклад № 69 "ВЕСЕЛКА". Франківський район м. Львова.
Експериментальна діяльність

 

 

            Відповідно до наказу Управління освіти Обласної державної адміністрації

№ 109 від 26.03 1999 року  дошкільний заклад включений в експериментальний майданчик за програмою

 

«Вчимося думати»

 

        Метою якого є активізація творчого мислення дітей шляхом впровадження принципів особистісно орієнтованої моделі розвивального навчання.

         Експериментальний майданчик за програмою «Вчимося думати»  ґрунтується на засадах концепції діалектичного мислення, запропонованої відомим дитячим психологом, доктором психологічних наук, професором, дійсним членом Нью-Йорської академії наук Миколою Вераксом.

Специфіка програми «Вчимося думати» полягає в тому, що вона орієнтована на можливості дитини.

       Завдання педагога полягає в тому, щоб підтримати і розвинути діалектичні дії  та висновки дітей, відзначити альтернативні висловлювання, проявляти співвідношення протилежності в дитячих розповідях та поясненнях.

           Цілі програми: виховання особистості дитини, яка здатна самостійно здійснювати вибір своєї власної поведінки.

         Мета програми: сформувати бажання в дошкільника бути суб’єктом навчальної діяльності, тобто навчити дитину мислити, самостійно здобувати знання.

        Діти, які навчаються за програмою «Вчимося думати» характеризуються такими особистими рисами:

 • самостійність
 • креативність
 • вміння самостійно знаходити вихід із проблемної ситуації
 • високий рівень мовлення
 • комунікабельність
 • вміння працювати в групі
 • вміння вирішувати конфліктні ситуації
 • високий розвиток логічного і продуктивного мислення
 • зменшення рівня тривожності
 • адекватна самооцінка.

         Заняття за програмою «Вчимося думати»

«Казка» розраховані на три роки навчання. Заняття з дітьми проводяться з П молодшої групи. Діти вивчають казки народів світу. Вивчення однієї казки відбувається протягом п’яти занять:

 • на першому занятті вихователь знайомить дітей з казкою;
 • на другому занятті діти драматизують казку;
 • на третьому занятті діти будують модель казки за допомогою ілюстрацій;
 • на четвертому заняття діти будують словесну модель казки;
 • на п’ятому занятті будують узагальнюючу діалектичну модель вивченої казки.

«Біологія» розраховані на три роки навчання, навчання дітей починається з П молодшої групи.

         Заняття ідуть поетапно, у кожній віковій групі передбачено вирішення певних завдань спрямованих на розвиток мислення, бачити  єдність та цілісність  навколишнього  світу, будувати діалектичні цілісні моделі на колах Ейлера.

          «Історія та історії» розраховані на 2,5 років навчання, заняття починаються з другого півріччя П молодшої групи. Заняття ідуть поетапно; діти знайомляться з серіаційними рядами, поняттями «навпаки», «протилежне», вчаться складати та логічно групувати складену історію виділяючи в ній – початок  - середину – кінець; відтворювати складену історію за допомогою діалектичної моделі; складають генетичне дерево своєї родини, знають такі поняття як «сім’я», «родина», вміють виводити чоловічу та жіночу лінію роду; розуміють складне поняття, що історія це безперервний процес, який існує незалежно від нас.

      «Фізика» розраховане на рік навчання, починається у старшій групі, де діти шляхом пошуково- дослідницької діяльності знайомляться з фізичними явищами, отримують знання про: атмосферний тиск, силу тертя, дифузію, кулеподібністю землі, сезонні зміни в природі.

        Заняття за програмою «Перетворення»  розраховане на рік навчання, починається з старшої групи. Діти на заняттях знайомляться з містом майстрів, його мешканцями: Величиною, Симетрією, Розміром, Формою, Об’ємом, Кольором, які вчать дітей перетворювати побудову з плоскої в об’ємну, будувати за допомогою креслення та без нього, отримують конструктивні знання.

      «Філософія» розраховані на два роки навчання, починаються заняття у середніх групі. На заняттях діти знайомляться з поняттями: рух, розвиток, протиріччя, розвивають свої комунікативні здібності, вміння вести діалог, відстоювати свою думку, версію. 

         Заняття за програмою «Математика» розраховані на три роки навчання, починаються з П молодшої групи. Заняття будуються  у вигляді проблем, що спонукає дитину до самостійного пошуку, формують розумові дії (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), виховують зацікавленість предметом і процесом навчання в цілому.      

         Заняття з малювання  за методикою Л.Шульги  розраховані на три роки навчання, починаються з П молодшої групи. Заняття розвивають творчу особистість дошкільника, задум дитини її технічні навички, естетичне сприйняття світу, усвідомлення свого соціального «Я».

         Заняття з гри (Лорт Уорнер) в молодшій групі  роблять дитину самостійною, вчать приймати власні рішення, розвивають розумові здібності малюка.

         На заняттях вихователь збагачує інтелект кожної дитини, у своїй роботі використовує різні форми та методи, які допомагають дитині отримати знання та задовольнити свої потреби.