Дошкільний навчальний заклад № 69 "ВЕСЕЛКА". Франківський район м. Львова.
Положення про батьківський комітет

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  УКРАЇНИ

 

Про затвердження

Примірного положення
про батьківські комітети (раду)
дошкільного навчального закладу

 

        З метою надання організаційної допомоги керівникам дошкільних навчальних закладів, місцевим органам управління освітою та впровадження державно-громадського управління освітою, наказую:

       Опублікувати цей наказ в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України", розмістити на офіційному веб-сайті Міністерства та Інтернет – порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України".

 

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
26 квітня 2011року № 398

 

     1.1. Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів (далі - комітети) визначає їх функції у державно-громадській системі управління дошкільним  навчальним закладом (далі - заклад).

     1.4. Рішення про заснування комітетів груп (групи) або закладу та кількість членів комітету приймаються на загальних зборах батьків відповідних груп (групи) або закладу.

      2. Мета, завдання, основні принципи діяльності

збереження та зміцнення здоров’я дітей;

гласність;

виконувати плани роботи, затверджені головою відповідного комітету;