Дошкільний навчальний заклад № 69 "ВЕСЕЛКА". Франківський район м. Львова.
Батьківська плата у 2014 р.

НАКАЗ  ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ  ПЛАТИ

 

Від _24.02.2014р.                                                                    №  72р                    рацій пп. вління освіти  Львівської міської ради та його  структури"

 

Про встановлення плати для батьків

за перебування дітей у дошкільних

навчальних закладах м. Львова

 у 2014 році

 

          Відповідно до ст. 35 Закону України „Про дошкільну освіту”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 „Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів” із змінами та доповненнями, „Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667  із змінами і доповненнями,

 

НАКАЗУЮ:

 

1.  Встановити з 03.03.2014р.  розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах  м. Львова  у сумі, що не перевищує     50 % від вартості харчування на день:

         6,00  грн. для дітей віком 1 – 3 роки у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з триразовим режимом приймання їжі;

          7,75 грн. для дітей віком 1 – 3 роки у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з чотириразовим режимом приймання їжі;

         8,90 грн.  для дітей віком 3 – 6 років у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з триразовим режимом приймання їжі;

10,13грн.  для дітей віком 3 – 6 років у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з чотириразовим режимом приймання їжі;

         8,10 грн. для дітей віком 1 – 3 роки у санаторних ДНЗ (групах) з триразовим режимом приймання їжі;

         9,60  грн. для дітей віком 1 – 3 роки у санаторних ДНЗ (групах) з чотириразовим режимом приймання їжі;

         11,15 грн. для дітей віком  3 – 6 років у санаторних ДНЗ (групах) з триразовим режимом приймання їжі;

         12,85  грн. для дітей віком 3 – 6 років у санаторних ДНЗ (групах) з чотириразовим режимом приймання їжі.

2. Зменшити розмір плати на 50 % для батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей.

3. Звільнити від плати за харчування дітей батьків або осіб, які їх замінюють, із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах.

4. Не справляти плати з батьків за харчування дітей:

·                    у санаторних ДНЗ (групах) для дітей з малими і затухаючими формами туберкульозу;

·                   у спеціалізованих ДНЗ (групах) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

·                   в інших випадках, передбачених законодавством України (діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; батьки і діти, потерпілі від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків тощо).

5.     Начальникам районних відділів освіти управління освіти ДГП ЛМР:

         5.1   Довести даний наказ до завідувачів дошкільних навчальних закладів.

         5.2 Забезпечити раціональне використання бюджетних коштів для дотримання натуральних норм харчування дітей у дошкільних навчальних закладах усіх типів.

         6. Головним бухгалтерам централізованих бухгалтерій відділів освіти управління освіти ДГП ЛМР:

         6.1 Щомісячно виставляти управлінню соціального захисту ДГП ЛМР рахунки на відшкодування видатків в частині батьківської плати на харчування дітей у ДНЗ постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

         7. Головному спеціалісту з дошкільного виховання та початкової освіти сектора національного виховання та охорони дитинства управління освіти ДГП ЛМР  С.Чимерис, спеціалістам відділів освіти управління освіти ДГП ЛМР відповідальних за організацію харчування дітей у ДНЗ:

         7.1 Здійснювати систематичний контроль за організацією харчування, дотримання натуральних норм, якістю продукції харчування.

         8. Контроль за виконанням  даного наказу  покласти на  заступника начальника управління  освіти з фінансово-економічних питань.

 

 

 

Начальник  управління                                                     Г.Слічна