Дошкільний навчальний заклад № 69 "ВЕСЕЛКА". Франківський район м. Львова.
Особливості та специфіка спілкування у ранньому віці

 

 

Особливості та специфіка спілкування у ранньому віці

 

      У ранньому віці, особливо в першій його половині, дитина тільки починає входити у світ соціальних відносин. Через спілкування з мамою, батьком та іншими дорослими дитина поступово оволодіває нормативною поведінкою. Але в цей період мотиви її поведінки, як правило, неусвідомлені і невибудовані в систему за мірою їх значущості. Лише поступово внутрішній світ дитини набуває визначеності і стійкості. І хоча цей світ формується під впливом дорослих, дитина не може відразу засвоїти те ставлення до людей і речей, якого від неї очікують.

       Вирішальне значення для розвитку дитини в ранньому віці має зміна форм її спілкування з дорослими, що відбувається в зв'язку з входженням до світу постійних предметів, з оволодінням предметною діяльністю. Саме в предметній діяльності через спілкування з дорослими створюється основа для засвоєння значень слів і пов'язування їх з образами предметів та явищ навколишнього світу. "Німі" форми керівництва (показ дій, управління рухами, вияв схвалення за допомогою жестів і міміки) стають вже недостатніми для навчання дитини прийомам і правилам використання предметів. Зростаючий інтерес дитини до предметів, їх властивостей і дій з ними спонукає її постійно звертатися до дорослих. Але і звернутися, і одержати необхідну допомогу вона може, тільки оволодівши мовним спілкуванням.

      Багато тут залежить від того, як дорослі організовують спілкування з дитиною, які вимоги ставлять до цього спілк ування. Якщо з дітьми спілкуються мало, обмежуючись доглядом за ними, то вони різко відстають у розвитку мови. З іншого боку, якщо дорослі у спілкуванні з дитиною намагаються ловити кожне бажання дитини, виконують все, що вона хоче, дитина може довго обходитися без мови. По-іншому складається тоді, коли дорослі змушують дитину говорити розбірливо, по можливості чітко оформляти словами свої бажання і тільки в цьому випадку виконувати їх.

 

     Дитина раннього віку надзвичайно швидко оволодіває мовою завдяки психологічній включеності у спілкування з дорослими. Вона уважно слухає розмови дорослих, коли, здавалося б, до неї не звертаються, а сама вона зайнята грою. Ця увага до мови дорослих проглядається щоразу, коли дитина раптово включається у контекст дорослого спілкування, даючи свої емоційні оцінки почутому, коментуючи чи ставлячи запитання.

      Спілкування в ранньому віці полягає в постійному зверненні дитини за допомогою і в демонструванні супротивну пропозиціям з боку дорослого. Дитина відкриває для себе, що вона є джерелом своєї волі і починає випробовувати свою волю у спілкуванні зі своїми близькими, з дорослими і однолітками.

         Всі ці види соціальної активності займають дитину досить глибоко і є значущими для неї, але все-таки більшу частину часу вона проводить у предметній діяльності за вивченням предметного світу і осягненням знаряддєвих дій.

      Дитина саме в ранньому віці засвоює прийоми привертання і утримання уваги дорослих. Ці прийоми є загалом соціально прийнятні, оскільки дитина вміє добре рефлексувати залежно від реакції дорослих і відразу ж сама виправляє свої промахи. Дитина вміє виразити почуття прихильності і симпатії, також висловити почуття незадоволення і запропонувати при цьому деякий вихід з неприємної ситуації.

      Особливе місце в розвитку соціальної активності займає розвиток специфіки спілкування з однолітками. Діти починають цікавитися один одним: вони спостерігають один за одним, обмінюються іграшками, намагаються демонструвати один одному свої досягнення і навіть змагатися. Змагання в досягненні (вміння грати м'ячем, оволодіння тією чи іншою дією з предметом, їзда на велосипеді тощо) зумовлює мотивацію до досягнення (мотив досягнення), що визначає успішність реалізації прагнення до визнання. При цьому в дитини розвивається рефлексія своїх досягнень і досягнень іншого.