Дошкільний навчальний заклад № 69 "ВЕСЕЛКА". Франківський район м. Львова.
Правила прийому

 

До уваги батьків!

 

До 14 серпня 2016 року електронна реєстрація дітей дошкільного віку за адресою www.lvivedu.com не працюватиме, оскільки проходитимуть технічні роботи щодо копіювання та перенесення бази даних дітей дошкільного віку на нову електронну платформу реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади м. Львова.

Нова електронна реєстрація почне працювати з 15 серпня 2016 року за адресою http://edu.smart.lviv.ua/.

Усі заявки, зареєстровані з 01 жовтня 2013 р. до 15 липня 2016 р, будуть автоматично перенесені до оновленої електронної системи із збереженням даних та дати реєстрації. Стан заявки можна буде перевірити за тим самим верифікаційним кодом, що батьки отримали під час реєстрації, а також, при потребі внести зміни.

Окрім цього, внесено зміни до Положення про електронну реєстрацію до дошкільних навчальних закладів (додається).

Необхідно звернути увагу:

  • батьки дитини мають змогу зареєструвати електронну заявку в три ДНЗ, визначаючи їх за пріоритетністю, та мають можливість редагувати електронну заявку, змінюючи бажані та пріоритетні ДНЗ включно до 10 травня того року, коли дитина йтиме до садка, в тому числі при зміні місця проживання чи інших обставин;
  • при отриманні листа, sms про присвоєння заявці статусу «Підтверджено» слід впродовж 30 робочих днів подати у навчальний заклад оригінали відповідних документів, необхідних для зарахування дитини у ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад №69 приймає дітей котрим на 1 вересня виповнюється 2 роки. У всі інші вікові групи за наявністю вільних місць.           

 

Прийом дітей в ДНЗ

 

           Для того, щоб бути прийнятим в дитячий дошкільний заклад  Вам необхідно:

  • зареєструватися на порталі Електронної реєстрації дітей до дошкільного навчального закладу;
  • після підтвердження Електроного реєстру про зарахування дитини в дошкільний навчальний заклад подати до адміністрації оригінали та копії таких документів:

              - заяву від батьків або осіб, що їх замінюють;

              - свідоцтво про народження дитини;

              - довідку з номером реєстрації в електронній базі;

              - медичну довідку про стан здоров'я дитини;

              - документ, що підтверджує пільгу (якщо таку надано).

 

 

 

                                                                           

Наказ управління освіти

департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради

від 27.09.2013р. № 363р

 __________________ Г.Слічна

 

 

Положення

про порядок набору, обліку та забезпечення  прозорості

у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів  м. Львова.

 

1. Загальні  положення.

1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до вступу у дошкільні навчальні заклади (групи) (далі –ДНЗ) для дітей із загальним розвитком, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова здійснюється з метою:

1.1.1. Забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ.

1.1.2. Спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ.

1.1.3. Забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

1.1.4. Забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, що є у комунальній власності територіальної громади м. Львова;

1.1.5. Запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей до ДНЗ із загальним розвитком.

1.1.6. Здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ.

 

1.2. Положення про порядок набору, обліку дітей та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до дошкільних навчальних закладів  м. Львова (далі Положення) розроблено згідно з  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 зі змінами та  визначає послідовність набору дітей з подальшим обліком у ДНЗ м. Львова.

1.3. Положення є обов’язковим для всіх ДНЗ, які перебувають у комунальній власності м. Львова.

1.4. Дія Положення не поширюється на ДНЗ, які перебувають у відомчій чи приватній власності.

1.5. У ДНЗ з групами загального розвитку діти зараховуються на підставі:

1.5.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.5.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ.

1.5.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6. У ДНЗ  компенсую чого типу діти зараховуються на підставі:

1.6.1. Заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

1.6.2. Медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад компенсуючого типу.

1.6.3. Копії свідоцтва про народження дитини.

1.6.4. Висновку психолого – медико – педагогічної консультації управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради (ПМПК) або територіального лікувального профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для санаторних ДНЗ).

1.6.5. Скерування районного відділу освіти управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради.

1.7. У Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

1.7.1. Електронна база даних дітей до вступу та обліку у ДНЗ (далі електронна база даних) - єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про ДНЗ та дітей, які відвідують чи планують відвідувати ці ДНЗ та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу. 

1.7.2. Володілець електронної бази даних – управління освіти  департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;  1.7.3. Реєстратор – особа,  уповноважена володільцем єдиної комп’ютерної бази даних, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до нього, надання інформації.           

1.7.4. Заявник – особа, що вносить дані її дитини до електронної бази; 

 

II.  Порядок набору та обліку дітей у ДНЗ комунальної власності м. Львова.

2.1. Набір дітей до ДНЗ здійснює його керівник, відповідно до списків сформованих електронною базою даних. Діти, які попередньо зареєстровані у журналах звернень громадян, будуть внесені в електронну реєстрацію за умови звернення батьків до одного із вибраного ними ДНЗ. 

2.2. Позачергово зараховуються діти пільгових категорій (20% на кожну вікову групу), про що вносяться дані в картку електронного обліку.

2.3. До пільгової категорії відносяться:

2.3.1. Діти-інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;

2.3.2. Діти батьків – інвалідів I групи;

2.3.3. Діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від екологічного та іншого стихійного лиха, аварій, катастроф;

2.3.4. Діти військовослужбовців Збройних сил України;

2.3.5. Діти військовослужбовців Служби безпеки України;

2.3.6. Прокурорів і слідчих прокуратури;

2.3.7. Працівників міліції;

2.3.8. Діти, які перебувають під опікою.

2.4. Прийом дітей ясельного віку (від 2р. до 3р.) у ДНЗ проводиться у червні-серпні поточного року. У разі недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних). Зарахування здійснюється  на підставі заяви батьків, або осіб, що їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

2.5. Батьки самостійно стежать за наявністю вільних місць у відповідному ДНЗ та прохідним бар’єром на відповідних інтернет-ресурсах районних відділів освіти чи ДНЗ розміщених на порталі мережі ДНЗ Львівської області www.lvivedu.com. 2.6. Список дітей по групах у ДНЗ формується в останній декаді серпня поточного року.

2.7. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ.

2.8. Ротацію дітей в кожному окремому ДНЗ  завідуючі закладів здійснюють самостійно.

2.9. Ротацію дітей з одного дошкільного навчального закладу в інший в електронній базі даних здійснює завідувач ДНЗ через переміщення дитини в межах району з одного ДНЗ в інший, або через видалення заявки на реєстрацію за письмовим чи електронним зверненням батьків.

2.10. Протягом усього періоду перебування у ДНЗ інформація про дитину зберігається в електронній базі даних.   

 

III. Контроль за порядком набору до дошкільних навчальних закладів.

3.1. Контроль за комплектацією груп дітьми покладається на керівника ДНЗ.

3.2. Контроль за дотриманням порядку набору, обліку та забезпечення прозорості у зарахуванні дітей до ДНЗ м. Львова здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 

 

IV. Забезпечення доступу до електронної бази даних

4.1. Доступ до всіх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише реєстратор та володілець електронної бази даних, які використовують персональні дані виключно у межах виконання своїх повноважень.Реєстратор несе відповідальність за внесення/зміни, збереження та захист персональних даних заявника.

4.2. Доступ до електронної бази даних здійснюється через офіційний веб-портал мережі ДНЗ Львівської області www.lvivedu.com. Усі персональні дані заявників є закриті від публічного доступу.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

№ 1/9-500 / № 04.01.16/28103 від 29 вересня 2014 року

Обласні, Київська міська
державні адміністрації

Щодо вирішення окремих питань про зарахування
до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів
дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення

Міністерство охорони здоров’я України  та Міністерство освіти і науки України на численні звернення щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх  навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення інформують.

Відповідно до статті 34 Закону України "Про освіту", прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють. Згідно зі статтею 36 Закону України "Про дошкільну освіту", батьки мають право вибирати дошкільний навчальний заклад. Статтею 18  Закону України "Про загальну середню освіту"передбачено, що зарахування учнів до загальноосвітнього навчального закладу проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний навчальний заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря  про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення  місцевого органу управління освітою.

Доводимо також до відома, що згідно із Законами України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (статті 12 і 15) та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (стаття 27), з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в Україні профілактичні щеплення є обов’язковими.

Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть  бути  прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.

Слід зазначити, що на сьогодні існує дефіцит необхідних вакцин. Така ситуація виникла з об’єктивних причин (неможливість перереєстрації, недофінансування, знаходяться під забороною вакцини Російського виробництва).

Відповідно до Примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні"від 29.11.2002 № 434 (далі Примірне положення), медична документація для зарахування дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів включає форму № 026/о з висновками про стан здоров’я дитини і рекомендаціями щодо подальшого спостереження за дитиною, про профілактичні щеплення (ф. № 063/о); дані лабораторних досліджень.

Медична документація видається на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю лікаря педіатра та інших лікарів-спеціалістів.

Питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-консультативною комісією (для зарахування до загальноосвітнього навчального закладу з залученням епідеміолога).

Враховуючи зазначене, керівник навчального закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу за наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка, а для дітей у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення (незалежно від причин), додатково подається висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу державної (комунальної) форми власності, у якому зазначено, що дитина здорова і може відвідувати навчальний заклад.

Якщо лікарсько-консультативна комісія приймає рішення щодо заборони відвідування дитиною, у якої відсутні профілактичні щеплення, навчального закладу (при складній епідеміологічній ситуації та (або) індивідуальних показниках), то питання щодо форм здобуття освіти такими дітьми вирішується місцевими органами управління освітою.

Враховуючи викладене, МОЗ України та МОН України пропонують обласним, Київській міській державним адміністраціям при прийомі дітей до дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів зазначені у листі рекомендації, стосовно вирішення окремих питань щодо зарахування та відвідування дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення та відповідно до ситуації, що склалася на сьогодні з забезпеченням вакцинами, прийняти до відома та використання в роботі. Пропонуємо проводити належну роз’яснювальну роботу серед батьків щодо необхідності обов’язкових профілактичних щеплень.

Заступник Міністра освіти і науки України      Павло Полянський

Заступник Міністра охорони здоров’я України        Василь Лазоришинець